Avondwake

Op de avond vóór de uitvaart is het mogelijk om in onze kerk een avondwake te houden. Als u dat wenst kunt u dat kenbaar maken aan de begrafenisondernemer.

Een avondwake in de parochie van Vrangendael is een viering waarin we met woord en gebaar, symbolen en muziek stilstaan bij het leven van de overledene. Tijdens deze avondwake hangen wij aan de kerkmuur een herinneringskruisje met daarop vermeld de naam van de overledene en de datum van overlijden. Aan het einde van de viering worden de kaarsen klaargezet rondom de plek waar de volgende dag overledene het laatst in ons midden zal zijn. 

Een avondwake is geen uitvaartliturgie. Meer informatie daarover vindt u op de pagina uitvaart

De voorbereiding en uitvoering van de avondwake is in handen van twee vrijwilligers uit de Avondwakegroep. Voorafgaand aan de avondwake vindt een gesprek plaats met de familie over de wensen en mogelijkheden, teneinde de invulling een zo persoonlijk mogelijk karakter te geven.

Ongeveer zes weken na de avondwake wordt de tekst naar de nabestaanden gebracht. Als de familie dat op prijs stelt wordt na een jaar het herinneringskruisje overhandigd.

Wanneer de familie een avondwake wenst maakt een van de leden van de Avondwakegroep telefonisch een afspraak voor een huisbezoek.

 Klik hier voor de avondwakefolder (pdf)

 

 

naar de vorige pagina ...