Hulp in praktijk

Hulp in praktijk
De parochie Christus’ Hemelvaart - H. Joseph neemt deel aan het initiatief van Stichting HIP.
Stichting HiP (Hulp in Praktijk) is een christelijke, interkerkelijke netwerkorganisatie die kerken een instrument biedt om het diaconaat in de samenleving vorm te geven.

HIP brengt mensen samen. Mensen die hulp nodig hebben en geen beroep kunnen doen op een eigen sociaal netwerk én mensen uit de kerken die betrokken willen zijn bij hun medemens en hulp willen bieden bij het leven van alledag.

 

HiP (Hulp in Praktijk) Westelijke Mijnstreek van start.
HiP: voor hulp, die uw mantelzorgers u even niet kunnen geven, zoals: boodschappen doen, een dokter bezoeken of wandelen.


Geschiedenis
Begin 2013 zijn wij in Sittard-Geleen met 18 deelnemende kerkgemeenschappen, Katholiek, Protestants en Evangelisch, gaan samenwerken met de landelijke hulporganisatie Stichting HiP.
In juni 2013 is HiP partner geworden van Streekzorg Westelijke Mijnstreek en zijn wij in zekere zin van start gegaan met ± 50 vrijwilligers van de deelnemers.
Hulpvragen werden en kunnen nog steeds worden ingediend bij de helpdesk in Veenendaal onder het telefoonnummer 0900-4474474 of via de website www.stichtinghip.nl
Hulpvragen werden ingediend bij de helpdesk in Veenendaal, telefonisch of via de website. Tot heden werden er vanuit de Westelijke Mijnstreek 80 hulpvragen ontvangen en voor het overgrote deel ook tot tevredenheid afgehandeld. 

 

De huidige stand van zaken is
dat wij ingaande 1 januari 2015 van start zijn gegaan onder de naam “ HiP Westelijke Mijnstreek” met een eigen lokaal telefoonnummer en een eigen website.
Op 7 augustus 2015 is de Stichting Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek opgericht.

 

Voor hulpvragen
draait u nu dus het telefoonnummer 046-4262727.
U wordt dan te woord gestaan door een medewerker uit onze eigen regio.
De helpdesk is bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
Buiten deze openingsuren kunt u uw vraag inspreken, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.
U kunt uw hulpvraag ook stellen via onze eigen website www.hipwestelijkemijnstreek.nl


Hulp bieden
Binnen onze parochie hebben zich tot nog toe 7 personen beschikbaar gesteld om zulke hulp te verlenen en het zou fijn zijn als dit aantal wat groter zou worden.
Voelt u zich geroepen om iets te doen voor uw medemens dan kunt u voor nadere informatie, vrijblijvend, contact opnemen met de contactpersoon van onze parochie,
Marjatta Touw, tel. 046-4748855, e-mail: m.touw@planet.nl.
U kunt zich ook rechtstreeks als hulpbieder opgeven via de
www.hipwestelijkemijnstreek.nl of bellen naar onze helpdesk 046-4262727

 

 

U kunt ook kijken op onderstaande websites.

 

    Landelijke organisatie            Afdeling Westelijke Mijnstreek

       

 

 

 

 

 

 

 

 

naar de vorige pagina ...