Kerkbijdrage

De belangrijkste inkomstenbron van de parochie wordt gevormd door de kerkbijdrage die parochianen betalen. Daarnaast heeft de parochie o.a. inkomsten uit collectes en vanwege diensten die gedaan worden.

Realiteit is dat het belangrijk is voor het voortbestaan van de parochie dat er nu en straks mensen bij komen die bereid zijn mee te doen aan het betalen van de kerkbijdrage.

Er vallen immers door natuurlijk verloop mensen af, waardoor de inkomsten de laatste jaren afnemen.

Bent u bereid op deze manier mede verantwoordelijkheid te dragen voor gezonde financiën van onze parochie, dan kunt u uw bijdrage overmaken op:
ING bankgirorekening NL19INGB0001029721

van de ‘Parochie Christus’ Hemelvaart - H. Joseph’, onder vermelding van ‘Kerkbijdrage’ en het jaartal.

 

Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar kerkbijdrage te bepalen.
De richtlijn van het Bisdom Roermond geeft een bedrag aan van € 130,00 per jaar.
Dit wordt ook wel de 'minimum kerkbijdrage' genoemd, omdat bij € 130,00 of meer op jaarbasis volledige vrijstelling geldt van het betalen voor bepaalde diensten. Wie dus minder kerkbijdrage betaalt komt slechts gedeeltelijk in aanmerking voor het toepassen van vrijstelling van betaling.

 

Ook zijn er mogelijkheden om de Stichting te steunen die onze pastoraal werker in dienst heeft. Informatie hierover vindt u onder S.P.D. (Stichting Pastorale Dienstverlening). Een eventuele bijdrage aan de S.P.D. geeft dezelfde vrijstellingsrechten als de kerkbijdrage.

 

Vereenvoudiging voor de belastingaftrek van uw kerkbijdrage

Parochie Christus Hemelvaart – H. Joseph is een ANBI instelling met RSIN-nr 002677453. Een ANBI instelling is een Algemeen Nut Beogende Instelling en dat houdt in dat periodieke giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Veel parochianen geven maandelijks of per kwartaal een vaste bijdrage aan de Parochie. Het is eenvoudig om via een schriftelijke overeenkomst met de Parochie deze giften fiscaal aftrekbaar te maken. De enige voorwaarde is dat de overeenkomst in principe geldt voor vijf jaar.  Er is geen minimaal bedrag vereist.

Wij kunnen u een overeenkomst toesturen of u kunt hem zelf downloaden van de belastingsite www.belastingdienst.nl

Uw belastingvoordeel zou een extra steun voor ons kunnen zijn.

 

 

Overzicht van de tarieven die in ons bisdom gelden vindt u hier.

Voor overige tarieven kunt u contact opnemen met het parochiecentrum.

 

naar de vorige pagina ...