Parochie folder

Hier kunt u de folder ook printen als PDF

 

Hieronder vindt u tekst van de folder van de parochie Christus’ Hemelvaart / H. Joseph voor de wijken: Vrangendael, Stadbroek, Lahrhof en Haagsittardpark in Sittard.

In deze folder willen wij u informeren over het leven van de parochie.

OM MENSEN GAAT HET…

Om het verhaal van

God en de mensen

gaat het ons.....

om mensen als

verhaal van God.....

en dan vertellen

mensen elkaar

hun eigen verhalen

van geloof en ongeloof

het verhaal van

Gods volk onderweg.....

in de geest van

Jezus Christus

op weg naar

hoopvol samen leven.....

Om een kerk van

ambtsdragers en

zogenaamde leken

samen

gaat het.....

samen in dienst van

mensen  ......

en iedereen is

een mensenhoeder

voor de ander.....

een gastvrije kerk

waar ieder die wil

welkom is ....

en dan maar hopen

zó doende

Gods volk te wórden

achter de ene Herder aan   ….

 

WIE ZIJN WE EN WAAR STAAN WE VOOR?

We hebben gezocht naar een beeld dat zou kunnen verwoorden en verbeelden hoe wij de plaats van de kerk voor mensen in de verschillende wijken zien: de herberg! Dat woord roept onmiddellijk van alles op: een warmte, geborgenheid, gezelligheid, een tafel om te delen… Je kunt er anderen ontmoeten, samenkomen om bij elkaar en bij God, de herbergier, even thuis te zijn, op adem te komen, gemeenschap te ervaren.

In de herberg praat je met elkaar, allerlei wat je hebt meegemaakt wordt er uitgewisseld, mooie en verdrietige dingen. We luisteren naar elkaar, we zeggen wat we ergens van vinden, waar we voor staan, wat we gedaan hebben en wat ons maar niet wil lukken.

Zo groeit er vertrouwen, er komt sfeer, geest. De Heilige Geest misschien wel! Je kunt dan opeens het gevoel krijgen dat alles geschonken is, dat er een kracht is boven ons uit en ook dat er een taak ligt, een opdracht aan elkaar en aan de wereld.

We zijn geroepen, dat beleven we samen.

Dan en daarom gaan mensen samen bidden

en zingen, danken en eten…

Dan kan er een afscheid gevierd worden, of een kindje gedoopt… en voelen we gemeenschap met God en met elkaar, waardoor we gesterkt worden en onze weg door het leven van alledag weer verder kunnen gaan...

Er is in de herberg een stamtafel, voor vaste klanten, maar er zijn ook heel wat tafeltjes voor meer toevallige bezoekers, die net zo welkom zijn! Kinderen hebben er een eigen plek. Want het gaat erom dat mensen, dichtbij en verder weg, tot hun recht komen, meer en meer zichzelf worden, en er weer tegen kunnen.

Dáárom ook is het parochiecentrum enkele dagen ‘s morgens open en is er koffie na de zondagsviering. Ontmoeting is ook mogelijk in het Kruispunt op dinsdagochtend en woensdagmiddag, en in de gespreksgroepen, bezinningsgroepen en werkgroepen. Vele vrijwilligers zijn zo betrokken en actief. Een levendig, veelzijdig geheel!


ALGEMENE INFORMATIE

 

KERKDIENST
Zondag:    11.00 uur         

Na de dienst ontmoeting bij een kopje koffie in het kerkzaaltje.

 

PAROCHIEBLAD       

Het parochieblad Deze Maand verschijnt zoals de naam al zegt elke maand. U kunt dit op drie manieren verkrijgen:
1. U kunt een abonnement nemen via het
    parochiecentrum per post  of per mail.

2. U kunt het meenemen in de hal van de kerk

3. Het staat op de website: www.vrangendael.nl

In Deze Maand vindt u een overzicht van alle diensten, misintenties en activiteiten, die in de parochie plaatsvinden.

U kunt voor meer informatie terecht bij het parochiecentrum (hoofdingang kerk, rechts de trapjes op). Zie het parochiecentrum

KERKBESTUUR

Voorzitter/Pastoor Dhr. R. Merkx          06-25570088

Vicevoorzitter Dhr. T. Brouwer             046-4233320

Secretaris   Dhr. P. Hilkens                     046-4527663

Penningmeester Dhr. D. Barendsz          046-4233865

Administrateur    Dhr. J. Barendse         06-22447867

Projecten  Dhr. D. Barendsz                   046-4233865

Onderh. en beheer Dhr. A. Janssen        046-4580246

Vanuit Past. groep Dhr. J. Peeters         046-4521330


PASTORAATGROEP

Voorzitter/Pastoor Dhr. R. Merkx                              06-25570088

Pastoraal  werker Mw. E. Bus-Linssen                       06-17831958

Werkveld catechese en vorming: Dhr. J. Peeters     046-4521330

Werkveld liturgie: Mw. E. Bus-Linssen                       06-17831958

Werkveld diaconie: Mw. M. Touw                              046-4748855

 

WERKGROEPEN

Er zijn vele vrijwilligers actief in de diverse werkgroepen in ieder bovengenoemd werkveld. In deze folder kunnen niet alle afzonderlijke groepen en activiteiten worden genoemd: voor meer informatie hierover kunt u onze website of het parochiecentrum raadplegen, ook als u belangstelling heeft om vrijwilliger te worden. U bent van harte welkom om onze gemeenschap te komen versterken.

 

FINANCIËN

De parochie is voor alle uitgaven aangewezen op de bijdragen vanuit de parochiegemeen-schap. Als parochianen een jaarlijkse kerkbijdrage betalen van minimaal €115,00 gedurende tenminste vier jaar kunnen zij en hun inwonende gezinsleden aanspraak maken op sommige gratis diensten, bijv. een uitvaartmis.

Overmaken kan t.n.v. Parochie Christus’ Hemelvaart en H. Joseph te Sittard met omschrijving “Kerkbijdrage” op ING. bankgiro NL19INGB0001029721 of Rabobank NL21RABO013.50.99.919

Mocht u ons incidenteel financieel willen steunen, dan kan dit door een bedrag over te maken op de hiervoor gegeven rekeningnummers onder vermelding van “gift”.

Ook kunt u door een formulier in te vullen uw kerkbijdrage fiscaal aftrekbaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiecentrum.

 

SPD

Sinds 1983 functioneert in onze parochie de Stichting Pastorale Dienstverlening (SPD). De stichting is opgericht om pastorale werkers te kunnen aanstellen in de parochie Christus’ Hemelvaart-Heilige Joseph. Momenteel is Elly Bus in dienst als pastoraal werker voor 12 uren per week.  Wilt u nader geïnformeerd worden over de SPD of wilt u de SPD financieel ondersteunen dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Dhr. R. van Lanschot  046-4512291

zie ook: Stichting Pastorale Dienstverlening op de website van de parochie.


 

Parochiecentrum
Christus´ Hemelvaart - H. Joseph
Hemelsley 240, 6137 BV Sittard

e-mail:  parochiecentrum@online.nl
website:  www.vrangendael.nl
tel.:   046-8800185
te bereiken:   di. wo. vr. van 10.00 tot 12.00 uur.
Pastorale bereikbaarheid in noodgevallen:

tel. 06-25570088 (pastoor R. Merkx)

Wijzigingen voorbehouden.

Deze uitgave staat onder verantwoordelijkheid van het kerkbestuur.

Januari 2021.

PAROCHIE    CHRISTUS’ HEMELVAART – H. JOSEPH

naar de vorige pagina ...