Vormsel

De laatste Vormselviering heeft plaatsgevonden op 15 april 2023. Informatie over de volgende Vormselviering volgt te zijner tijd.


De lessen zullen voorafgaand door de kapelaan worden gegeven aan de kinderen van groep 8 die zich hebben opgegeven.


Van de gezinnen die geen kerkbijdrage betalen vragen we een bijdrage in de kosten.
In het lopende project gaat het daarbij om een bedrag van € 40,-


Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de contactpersoon van de werkgroep, pastoraal werker mw. Elly Bus-Linssen (06-17831958).

 

Enkele foto's van een Vormselviering en voorbereiding:

 

            


              


 

naar de vorige pagina ...