Vesperviering

Op de derde woensdag van de maand is er in onze dagkapel om 19.00 uur een vesperviering in plaats van een eucharistieviering.

Op dit moment is er geen vesperviering meer gepland. Misschien dat het er later weer van komt.

Een vesperviering bij ons is een viering van woord en gebed die we als gewone gelovigen samen helemaal zelf realiseren. Er wordt een Bijbeltekst als uitgangspunt gekozen en daaraan is een thema gekoppeld. De werkgroep zorgt voor liturgieblaadjes waar de hele viering op staat, zodat iedereen alles goed mee kan volgen. We zingen samen enkele liederen. Er wordt een psalm gezongen en een andere psalm gebeden, passend binnen het thema. Ook een Marialied heeft in deze viering een plaats. In alle rust kunnen we samen bidden en ons bezinnen. Er is ruimte voor persoonlijke intenties, die ter plaatse kunnen worden uitgesproken of in stilte kunnen worden herdacht. De namen van de overledenen van de voorafgaande tijd worden in de dienst genoemd. Er heerst een meditatieve sfeer.

Een rustpunt midden in de week… Misschien iets voor u? Als u belangstelling heeft voor deze vieringen, meld u dan bij onze pastoraal werker Elly Bus-Linssen, 06-17831958. Wanneer blijkt dat er behoefte aan is, kunnen we er weer mee starten, eventueel ook in de grote kerkruimte.

 

 

 

naar de vorige pagina ...